• 10 March 2023
  • 191
  • 0
Turkish Culture
Atatürk ve Kadın

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözleriyle, toplum içinde kadınlara verdiği önemi her fırsatta dile getiriyordu. Gerçekleştirdiği reformlarla Türk kadınlarının haklarını teslim etti. Birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesini sağladı. İşte, Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlar ile ilgili sözleri..

  • Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
  • Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.
  • Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.
  • Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur.

Mustafa Kemal Atatürk, kadın haklarını çağdaşlaşmanın bir gereği olarak algılamıştır. Hiçbir ülkede, hiçbir lider, kadın hakları için böylesine duyarlı olmamış ve böylesine savaşmamıştır. Atatürk, özellikle Ulusal Kurtuluş Mücadelesi‘ne etkin bir biçimde katılmış olan ve sonunda da kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti’nde “Türk Kadını” olarak yer alan kadınların yerini “yüksek” bir mevkii olarak tanımlamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, siyasal ve sosyal yaşamda bilimin ve akIın önderliğine inanan bir liderdi. Eğitimin önemini vurgularken, toplumun bütün fertlerinin kadını, erkeği ve çocuğuyla eğitilmesi gerektiğini ifade ediyordu. Yeniliklerinde ilk adımı, her işin başı olan eğitim alanında attı. Milli Mücadele’nin yoğun olduğu günlerde, Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’ne, 250 kadar erkek ve kadın öğretmen katılmıştı. Böylece sadece vatan savunmasında değil, eğitim alanında da kadın ve erkeği birlikte görmek istediği mesajını veriyordu. Ayrıca eğitim sisteminde yapılacak hizmetlerde kadın ve erkek öğretmenler birlikte görev yapacakları mesajından hareketle gelecekte eğitimde kız-erkek ayrımı yapılmadan eşit eğitim-öğretim hakkı tanınacağının ilk işaretini de veriyordu.

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, kadın eğitimine verilen önem daha somut hale gelmiş, bu alanda büyük gelişmeler sağlamış ve erkek-kız karışık (karma) eğitim gerçekleştirmiştir.

Günümüzde Dünya Kadınlar Günü, kadınlar açısından çok farklı anlamlar taşımaktadır. Dünya genelinde kadın hakları alanında son yıllarda olumlu gelişmeler sağlansa da kadınlar açısından birçok sorun hala çözülebilmiş değildir. Dünyadaki en yoksul insanların büyük bir çoğunluğu hala kadındır. Dünyadaki eğitim almamış insanların büyük çoğunluğu yine kadınlardır.

Gelecekte kadınların hak ettiği yere gelmesi dileğiyle, 8 Mart Kadınlar Günü’müz kutlu olsun.

 

Fatma PAPAK

 


It might interest you!