• 06 January 2023
  • 596
  • 0
Education
Erken Yaşta Dil Eğitimi

Yabancı dil öğrenmeye mümkün olan en erken yaşta başlamak, hem dilin öğrenilmesindeki başarı açısından hem de kişinin gelişimi açısından çok önemlidir. Çocuklar 6-7 yaşına yani beynin olgunluğa erişmesine kadar olan evrede, uygun koşullar sağlandığı takdirde, yabancı dilleri tıpkı anadillerinde olduğu gibi doğal bir biçimde öğrenme yetisine sahiptirler. Okul öncesinden başlayan bu süreçte dil öğrenimi farklı tekniklerle yapılır. Bu yaş grubunda çocuklar, oynarken ve eğlenirken öğrenirler. Bu amaçla Hurra Lingo Eğitim Merkezinde dersler eğlenceli etkinliklerle oluşturulur. Oyunlar ve çeşitli tekrarlar, bu yaşta dil öğreniminin en önemli yapı taşıdır. Çocuklar önce dinler, izler ve anlam çıkarır. Sonrasında konuşmaya başlar.

Küçük yaş grubundaki çocuklar, sosyal etkiden daha az etkilenir. Başkalarının düşüncelerini, ileri yaştaki kişilerden daha az dikkate alırlar. Bu nedenle dil eğitimine daha etkin katılırlar. Derslere etkin katılımları, onların daha kolay öğrenmelerini sağlar.

Yapılan araştırmalar, farklı dil öğrenmenin beyin gelişimine katkısının büyük olduğunu göstermektedir. Bu durum çocuğun erken yaşta matematiksel ve bilimsel yeteneklerinin gelişimlerine katkı sağlar. Aynı anda farklı konularda düşünebilirler, matematiksel işlemler yapabilirler. Yaşadıkları durumların bir sonraki adımını hatta daha sonrasını tahmin edebilirler.

Dil öğrenmek, hem okul öncesi dönemde hem de sonrasında çocukların özgüvenini arttırır. Dildeki başarıları, diğer derslere olan ilgilerini arttırır. Deneyimlediği ikinci hatta üçüncü dil sayesinde yaşamlarındaki değişikliklere daha kolay uyum sağlarlar.

Erken yaşta yabancı dil öğrenmek önemli bir avantajdır. Ancak dil öğrenmek her yaşta mümkündür. Dil öğrenme sürecinde her yaşın kendine özgü özellikleri vardır. Önemli olan dil öğretimi sırasında yaş düzeyine uygun yöntem ve teknikler kullanmaktır. Ancak çocuklarımızın dil eğitimini erken yaşta almalarının avantajlarını da göz ardı ekmemek gerekmektedir.

 Hurra Lingo Eğitim Merkezinde dil dersleri, öğrenenlerin yaş özelliklerine uygun olarak planlanmakta, derslerde yaşa uygun yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Hurra Lingo Eğitim Merkezi, deneyimli kadrosuyla, öğrencilerinin erken yaşta hem dil öğrenmesine hem de farklı alanlarda kendini geliştirmesine katkıda bulunmaktadır.

 


It might interest you!